Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Externprogram

DENNA SIDA VISAR INBJUDNINGAR, SOM KOMMIT TILL VÄNFÖRENINGEN OCH DÄR MAN GÄRNA SER ÄVEN VÅRA MEDLEMMAR SOM GÄSTER, ÅHÖRARE ELLER DELTAGARE.

Uppsala 2019-04-11: Om Turkar och runskrift i Eurasien

2019-04-23 kl 18:30 Forskarkollegiet inbjuder till föredrag och eftersits
Sista anmäln.datum är den 14 april.