Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Externprogram

DENNA SIDA VISAR INBJUDNINGAR, SOM KOMMIT TILL VÄNFÖRENINGEN OCH DÄR MAN GÄRNA SER ÄVEN VÅRA MEDLEMMAR SOM GÄSTER, ÅHÖRARE ELLER DELTAGARE.

Ett levande Parthenon den 14 maj 2018 kl 18.00-20.00
Detta evenemang är ett samarbete mellan Svenska Parthenon-kommittén, Dramaten och Greklands Ambassad.

Fredagen den 18 maj kl 13.00-16.00: Om 1700-talsdiplomaterna Celsing och Bibyarkivet