Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Externprogram

DENNA SIDA VISAR INBJUDNINGAR, SOM KOMMIT TILL VÄNFÖRENINGEN OCH DÄR MAN GÄRNA SER ÄVEN VÅRA MEDLEMMAR SOM GÄSTER, ÅHÖRARE ELLER DELTAGARE.

20190130 Forum Catholicum Upsaliense inbjuder till föreläsning

20190218 Klassiska föreningen i Uppsala inbjuder till föreläsning

SUITS in their 5th year