Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Program

Resterande program under våren 2018
och avisering om hösten

2018-05-03: Programpunkt efter det formella årsmötet.
Se för övrigt Årsmötesfliken här till vänster.

2018-05-29 Imperiedagen kl 13-19 på Historiska Museet, Sth

Mera om Imperiedagen