Kansli: Skeppargatan 8, 3Tr
114 52 Stockholm

Program

Programblad för våren 2019

Den 19 februari 2019 - välkomna till föredraget Saltets pris,
Lokal: Hörsalen på Sjöhistoriska Muséet

Information till möjliga ytterligare intresserade. Nedanstående temadag är nu (den 5/2) helt fullbokad.
Halvdag på Nordiska Muséet den 23 februari 2019

Torsd. 21 mars 2019 Flickan i Konstantinopel av ekon. dr. Carina Beckerman